Menu

Op zoek naar gezamenlijke wijsheid

28 augustus 2015  |  Nieuws, Programma

Het ubuntugesprek® is een bijzondere gespreksvorm waarin deelnemers zoeken naar een gezamenlijke wijsheid rond een thema of vraagstuk. De ervaring leert dat die gezamenlijke wijsheid de optelsom van individuele wijsheden overstijgt. Ubuntu is een Zuid-Afrikaanse levenshouding. De meest gebruikte vertaling is ‘Ik ben omdat wij zijn’.  Daarbij ligt de nadruk op de gemeenschap, in plaats van op het individu.

In de tempel van alledag willen we met het ubuntugesprek een serie maandelijkse bijeenkomsten organiseren waar vragen rond zingeving, levensfasen, werk en samenleving verkend kunnen worden. De eerste keer is op de tweede donderdag van november.

Het ubuntugesprek is een resultaatgerichte en gestructureerde vorm van dialoog. De inbrenger van de vraag of het thema krijgt in dit proces meer inzicht in zijn vraag, en kan meer overwogen bepalen wat in zijn context verstandig is om te doen. De andere deelnemers aan het gesprek komen er vaak achter dat de opgedane wijsheid in hun eigen levenssituatie ook waardevol is.

Maak kennis met deze mooie manier om wijsheid te delen! De organisatie is in handen van Willeke Morren en Marcel Elsenaar.  Voor informatie en aanmelden zie de kalender.